Voordat u de reset begint, verwijder de batterij uit de deur drukker voor ongeveer 10 minuten, druk een paar keer op de knop om de restspanning te verwijderen en plaats de batterij terug om de reset te starten. Druk de volume knop van uw gong in totdat deze twee keer piept. 

Laat los en druk deze nogmaals in totdat de gong een keer piept. Na de reset kunt u ze weer koppelen. 

Druk de volumeknop op uw gong in todat deze twee keer piept. 

Druk op de deurdrukker binnen 60 seconden, de gong zal afgaan om de koppeling te bevestigen. Wacht 60 seconden totdat de bel de leermodus verlaat voordat u de deurdrukker opnieuw indrukt.