Voordat u de reset begint, verwijder de batterij uit de deur drukker voor ongeveer 10 minuten, druk een paar keer op de knop om de restspanning te verwijderen en plaats de batterij terug om de reset te starten.


Om het product te resetten, druk de volume knop aan de zijkant van de gong voor 10 seconden in, de gong zal twee keer piepen. 

Laat los en druk de volume knop nogmaals in voor 10 seconden, de gong zal eenmallig piepen om de reset te bevestigen.Na de reset kunt u de producten weer gaan koppelen. 

Haal de gong uit het stopcontact en stop deze terug, wanneer nodig zet het stopcontact aan. De gong zal éénmalig piepen.

Druk de volume knop aan de zijkant van de gong 10 seconden in, de gong zal twee keer piepen.

Druk meteen op de deurdrukker, de gong zal afgaan om de koppeling te bevestigen.