Voordat u de reset begint, verwijder de batterij uit de deur drukker voor ongeveer 10 minuten, druk een paar keer op de knop om de restspanning te verwijderen en plaats de batterij terug om de reset te starten.


Om het product te resetten drukt u op de 'L' knop aan voorkant van de gong totdat deze een melodie afspeelt. 


 

Probeer ze na het resetten opnieuw te koppelen, haal de gong uit het stopcontact en stop deze terug, u zult een melodie horen. 

Druk weer op de 'L' knop om de gong in leer modus te zetten, nogmaals speelt er een melodie. Druk dan binnen 30 seconden op de deur drukker, de gong zal een melodie afspelen om te bevestigen dat de deur drukker gekoppeld is aan de gong.