Voordat u de reset begint, verwijder de batterij uit de deur drukker voor ongeveer 10 minuten, druk een paar keer op de knop om de restspanning te verwijderen en plaatst de batterij terug om de reset te starten.


Om het product te resetten, drukt u gedurende 10 seconden op de 'L'-knop aan de achterkant van de gong:


Probeer ze na het resetten opnieuw te koppelen, zorg ervoor dat u na het terugplaatsen van de batterijen (verwijder ze voordat u opnieuw koppelt) u onmiddelijk op de bel drukt om de producten te koppelen: