U kunt geen beroep doen op de garantie doen als het defect is veroorzaakt door onjuist gebruik, verwaarlozing of onjuiste configuratie / montage.  De garantie vervalt ook als er (pogingen tot) reparaties zijn uitgevoerd door onbevoegde personen. 

De garantie geld ook niet in de volgende gevallen:

  • Als een product bestemd voor een huiselijke omgeving in een industriële omgeving is gebruikt.
  • Als het defect is ontstaan door een ander apparaat is uw woning (bijvoorbeeld een stekkerdoos). 
  • Als het serienummer is verwijderd. 
  • Als een product is geopend om een andere reden dan het beoogde gebruik. 
  • Als het product is gerepareerd door een niet-geautoriseerd servicecentrum of als er niet-originele reserveonderdelen of accessoires zijn gebruikt voor gebruik of reparatie.